Oletuskuva alasivuille jossa mies sumuttaa desinfiointiainetta pöydälle

Tietosuojaseloste

Deconta Palvelut (Oy) asiakasrekisteri

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Yleisen eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä GDPR) eli Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 vaatima rekisteriseloste (asetuksen voimaantulopäivä 25.5.2018) sekä tietoa Deconta Palvelut Oy:n verkkosivuilla tapahtuvasta evästeiden keräämisestä.

Rekisterinpitäjä
Deconta Palvelut Oy, Oulu
Y-tunnus: 3438264-1
[email protected]

Rekisteriasioista vastaa
Deconta Palvelut Oy, Oulu
044 248 7778
[email protected]

Rekisterin nimi
Deconta Palvelut Oy asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Deconta Palvelut Oy asiakasrekisteriä käytetään Deconta Palvelut Oy asiakassuhteiden ja toimeksiantojen hoitamiseen liittyvissä asioissa, asiakassuhteiden tiedottamiseen liittyviin toimiin sekä Deconta Palvelut Oy markkinoinnissa.

Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika
Rekisteri sisältää asiakkaan nimen (etunimi ja sukunimi) ja osoitteen, sähköpostin, puhelinnumeron, mahdollisen yrityksen nimen (jos asiakas on yritys), laskutusosoitteen sekä sopimus- ja tilaustiedot sekä jäljennöksen asiakkaalle laaditusta asiakirjasta.

Rekisteri voi sisältää myös muita asiakkaan antamia yksilöllisiä lisätietoja sekä käyttäjätietoja. Tällaisten tietojen tallentamisesta Deconta Palvelut Oy asiakasrekisteriin ilmoitamme asiakkaille erikseen. Näitä muita rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla esimerkiksi asiakkaan syntymäaika, henkilötunnus tai y-tunnus.

Deconta Palvelut Oy säilyttää rekisteröidyn kanssa laadittua toimeksiantosopimusta liitteineen (sopimusehdot, muistiot tapaamisista sekä asiakirjan jäljennös ja muu toimeksiannon hoitamisessa käytetty aineisto) pääsääntöisesti 10 vuotta toimeksiannosta.

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Deconta Palvelut Oy verkkosivuilla oleva yhteydenottolomake, jonka tiedot henkilö itse täyttää.
  • Henkilöltä itseltään, esimerkiksi sähköpostitse, puhelimitse tai muilla tavoin henkilöltä itseltään saadut, henkilötiedot.
  • Sosiaalisen median eri kanavat tai verkostot (esim. Facebook), joiden kautta henkilö ottaa yhteyttä.
  • Eri tietolähteistä haetut yksittäiset yhteystiedot, kuten yritysten nettisivut sekä aiempien toimeksiantojen toimeksiantosopimukset ja aiemmin laadittujen asiakirjojen jäljennökset.

Täyttäessään Deconta Palvelut Oy verkkosivuilla olevan yhteydenottolomakkeen tai luovuttamalla tiedot muuta kautta (esim. puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeellä), henkilö antaa rekisterinpitäjälle (Deconta Palvelut Oy) suostumuksen antamiensa tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Kaikki asiakkaista kerätyt tiedot rekisteriin ovat luottamuksellisia, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille ilman erityistä syytä (esimerkiksi viranomaisten niin vaatiessa).

Deconta Palvelut Oy keräämiä GDPR:n tarkoittamia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ellei se ole välttämätöntä tietojen käyttötarkoituksen toteuttamiseksi.

Käytämme vain voimassa olevan tietosuojalainsäädännön hyväksyneitä palveluntarjoajia:

- molentum.fi (nettisivut)
- Shellit.org (sähköposti)
- Cookiehub (nettisivujen evästepalvelu)

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on tallennettu Deconta Palvelut Oy tietojärjestelmiin ja ne on suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan Deconta Palvelut Oy asiakasrekisteristä vastaavat henkilöt.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe sekä ilmoitettava korjattavat tiedot.

Tarkastuspyyntö sekä korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tietojen poistaminen
Tietoja Deconta Palvelut Oy asiakasrekisteristä voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen poistamista asiakasrekisteristä.

Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mm. suoramarkkinointia varten. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että tietojenkäsittely loukkaa hänen GDPR:n mukaisia oikeuksiaan

Deconta Palvelut Oy verkkosivut voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille. Linkitetyt nettisivut eivät ole Deconta Palvelut Oy hallinnassa, eikä Deconta Palvelut Oy vastaa kolmansien osapuolten nettisivujen sisällöstä tai niiden sisältämistä linkeistä.

Evästeisiin perustuvan viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän verkkoselaimen asetusten kautta.

Evästeiden kerääminen
Deconta Palvelut Oy verkkosivuilla käytetään evästeitä. Evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista.

Tietojen avulla parannetaan verkkosivujen toimivuutta ja sisältöä, kehitetään liiketoimintaa sekä kohdennetaan markkinointia. Käyttämiämme palveluita ovat mm. Googlen palvelut.

Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta.

Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön nettisivuilla olevan evästepalvelun (GDPR Cookie Compliance) avulla, tai muuttamalla oman nettiselaimensa asetuksia, kuten poistamalla evästeet käytöstä tai tyhjentämällä nettiselaimensa evästetiedot.

On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Tietosuojaseloste päivitetty 12.5.2023

Huom!

*Ennen GDPR:n voimaantuloa 25.5.2018 henkilötietojen käsittelyyn ja henkilörekistereihin sovellettava laki on Henkilötietolaki (523/1999), jonka GDPR voimaantullessaan korvaa. GDPR:ää täydentää kansallinen Tietosuojalaki (1050/2018) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

**25.5.2018 saakka tämän rekisteriselosteen vaatimuksista on säädetty Henkilötietolain (523/1999) 10 §:ssä.